RKW Małopolska
logo

Wyrok WSA w Krakowie, Sygn.akt II SAB/Kr 97/16

9 maja 2016 r. złożyłem do WSA w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w Szerzynach w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w postaci skanu umów o prace jakie organ zawarł z Władysławem M. i Michałem M. oraz skanu faktur VAT związanych z wydatkami na utrzymanie szkolnego autobusu.

Dyrektor szkoły Wacław S. odmówił udzielenia odpowiedzi ze względu na to, że wniosek nie spełnia warunków formalnych. Dyrektorowi chodziło o podpis, którego nie umieściłem, bo nie ma takiego wymogu.

Dnia 29 czerwca 2016 r. WSA w Krakowie w składzie: Sędzia WSA Beata Łomnicka oraz Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski i Krystyna Daniel (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Lecha Michalskiego na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w Szerzynach w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I.  zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół w Szerzynach do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie z wniosku Lecha Michalskiego z dnia 29 marca 2016 r. - w terminie 14 dni;

II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

III. w zakresie wymierzenia grzywny oddala skargę;

IV. zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół w Czermnej na rzecz skarżącego Lecha Michalskiego kwotę 100 zł. (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Link:  Wyrok wraz z Uzasadnieniem.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E355774D35

 

Powiat - Gmina: 
Szerzyny